Jak napisać wniosek i program poszukiwań?

Jeśli chcesz intencjonalnie szukać zabytków lub po prostu chcesz mieć święty spokój i nie oglądać się wciąż za siebie podczas poszukiwań innych rzeczy, tutaj znajdziesz niezbędne informacje jak pozyskać zgodę na poszukiwania zabytków w tym zabytków archeologicznych. Poszukiwanie zabytków w tym zabytków archeologicznych reguluje art.36, ust. Pkt 12 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad [...]

Poszukiwania w Polsce. Czy to jest legalne?

O tym, że poszukiwania z wykrywaczem metali , w kraju nad Wisłą nie są prostą sprawą wiemy  wszyscy. Żyjemy w świecie fatalnych przepisów, w których samo użycie wykrywacza traktowane jest jako próba popełnienia przestępstwa poszukiwania zabytków, choć może chcesz szukać rzeczy współczesnych, złomu lub meteorytów. Więcej na ten temat interpretacji przepisów znajdziesz wkrótce w dziale [...]

Wniosek – jak uniknąć błędów?

Wiele osób zastanawia się jak poprawnie wypełnić wniosek, żeby uniknąć później procedury uzupełnień itp. Jakie błędy są najczęściej popełniane przez samych poszukiwaczy? Z dokumentacji z jaką się do nas zgłaszacie wnioskujemy, że najczęstsze błędy dotyczą błędów formalnych we wnioskach. Chodzi głównie o brak wszystkich danych jakie są określone przez zarządzenie. Poza tym poszukiwacz powinien umieć [...]

Na dziś polecamy artykuły:

Osoby małoletnie a poszukiwanie zabytków

Bardzo często pytacie czy osoba niepełnoletnia może prowadzić samodzielnie poszukiwania? Czy może złożyć wniosek na poszukiwania zabytków? Zgodnie z przepisem art. 11 Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby pełnoletnie, czyli takie które ukończyły 18 rok życia. Osoby takie mogą dokonywać czynności prawnych samodzielnie. W postępowaniu administracyjnym stronami mogą być także osoby fizyczne, [...]
Czytaj całość...

Mapy BDOT10k/tutorial

Postaraj się o wypełnienie na pozwoleniu wszystkich danych, łącznie z numerem kontaktowym i adresem zamieszkania. Warto też będąc w terenie zapisać koordynaty środka pola lub pól (działek) gdzie właściciel wyraża zgodę na poszukiwania. Dzięki temu będzie łatwiej w domu zebrać numery działek. Wzór pozwolenia właściciela Jeżeli zamierzasz opracowywać mapę poszukiwań na podstawie pozwoleń wydanych przez [...]
Czytaj całość...

Jak napisać wniosek i program poszukiwań?

Jeśli chcesz intencjonalnie szukać zabytków lub po prostu chcesz mieć święty spokój i nie oglądać się wciąż za siebie podczas poszukiwań innych rzeczy, tutaj znajdziesz niezbędne informacje jak pozyskać zgodę na poszukiwania zabytków w tym zabytków archeologicznych. Poszukiwanie zabytków w tym zabytków archeologicznych reguluje art.36, ust. Pkt 12 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad [...]
Czytaj całość...

Poszukiwania w Polsce. Czy to jest legalne?

O tym, że poszukiwania z wykrywaczem metali , w kraju nad Wisłą nie są prostą sprawą wiemy  wszyscy. Żyjemy w świecie fatalnych przepisów, w których samo użycie wykrywacza traktowane jest jako próba popełnienia przestępstwa poszukiwania zabytków, choć może chcesz szukać rzeczy współczesnych, złomu lub meteorytów. Więcej na ten temat interpretacji przepisów znajdziesz wkrótce w dziale [...]
Czytaj całość...

Głos Lasu – pomocny głos

Wciąż dość często zdarzają się odmowy poszukiwań ze strony Nadleśnictw spowodowane różnymi  argumentami które nie znajdują uzasadnienia w Zarządzeniu DGLP. Jakie mogą być powody odmów omówiliśmy w pierwszym artykule tematu Lasy Państwowe. Jeżeli Wasza odmowa nie jest jednak uargumentowana lub gdy nie wynika z ustawy czy zarządzenia, sprawa nie jest  jeszcze beznadziejna. Można się odwoływać, [...]
Czytaj całość...

Dzierżawy w Lasach

Jednym z problemów związanych z poszukiwaniami na terenach Lasów Państwowych są dzierżawy stosowane przez niektóre nadleśnictwa, co wielokrotnie z racji dużych kosztów, uniemożliwiało Wam poszukiwania. Dzierżawy dotyczą głównie nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnych Lasów Państwowych we Wrocławiu ale zdarzają się one również w innych regionach- Katowice, Kraków. Uważamy, że dzierżawy w przypadku poszukiwań nie są [...]
Czytaj całość...

Wniosek – jak uniknąć błędów?

Wiele osób zastanawia się jak poprawnie wypełnić wniosek, żeby uniknąć później procedury uzupełnień itp. Jakie błędy są najczęściej popełniane przez samych poszukiwaczy? Z dokumentacji z jaką się do nas zgłaszacie wnioskujemy, że najczęstsze błędy dotyczą błędów formalnych we wnioskach. Chodzi głównie o brak wszystkich danych jakie są określone przez zarządzenie. Poza tym poszukiwacz powinien umieć [...]
Czytaj całość...