Postaraj się o wypełnienie na pozwoleniu wszystkich danych, łącznie z numerem kontaktowym i adresem zamieszkania.
Warto też będąc w terenie zapisać koordynaty środka pola lub pól (działek) gdzie właściciel wyraża zgodę na poszukiwania.
Dzięki temu będzie łatwiej w domu zebrać numery działek.

Jeżeli zamierzasz opracowywać mapę poszukiwań na podstawie pozwoleń wydanych przez nadleśnictwo procedura jest nieco inna.
Przejdź do wariantu B

Zebrane koordynaty spisz w jednym miejscy w pliku tekstowym, będzie łatwiej zamienić je na numery działek.
Następnie wklej po kolei każdy z koordynatów ( jeżeli są one spisane jako stopnie i dziesiętne ) by przekonwertować je do zrozumiałych przez geoportal format Stopni, minut i sekund (SMS).
Oczywiście możesz już w terenie spisywać tą metodą.

Używaj portalu geoportal.gov.pl do spisania numerów działek na podstawie koordynatów Stopnie, minuty i sekundy (SMS).
Każdy kolejny numer działki w ramach jednego wniosku przekopiuj do notatnika.
Lista przyda się także we wniosku.

Możemy przystąpić do tworzenia mapy obszaru poszukiwań.

Istnieje kilka metod tworzenia takich map, pokażemy dwie najszybsze i najprostsze metody:

Metoda z wykorzystaniem geoportal.gov.pl oraz wbudowanej funkcji przeglądu bazy map katastralnych.

Metoda 1 - poradnik

Przygotowanie mapy poszukiwań dla obszarów leśnych należących do Lasów Państwowych.

Metoda z wykorzystaniem portalu map wektorowych BDOT10k (serwis WMTS – Inspire) oraz nakładki map katastralnych.

Metoda z wykorzystaniem oprogramowania QGIS, korzystającego ze źródeł WMTS.

Ostatnim etapem jest wydruk, sugerujemy format A3, lub dwóch sklejonych kartek A4. Jeżeli wykorzystujesz drukarkę monochromatyczną, sugerujemy poprawienie linii obszaru poszukiwań czerwonym cienkopisem.
Ponieważ niektóre urzędy wymagają umieszczenia legendy i opisu, poniżej umieszczamy szablon i instruktarz jak przygotować taką mapę.

Istnieją też usługi wydruku laserowego w dużych formatach, gdzie od ręki można wydrukować w dobrej jakości i w dowolnym formacie, przykładem może być sieć Copy General lub liczne punkty xero.

Druk - poradnik